FOTOĞRAF SEÇİMİX

LÜTFEN DİKKAT!
Fotoğraflarınızın en güzel şekilde basılabilmesi için
fotoğraflarınızı seçerken objelerin merkezde yer almasına dikkat ediniz.
Sistem otomatik olarak fotoğrafın ortasından kesecektir.

Doğru fotoğraf seçimi
FOTOĞRAF SEÇMEYE BAŞLA